ERP - ENTERPRİSE RESOURCE PLANNİNG

 

 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI

 

          Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

YUKARI